Số điện thoại 0906262100

Bê tông khô trộn sẵn - Drymix Concrete M350

Giá: Liên hệ

 Bê tông khô trộn sẵn - Drymix Concrete

Sản xuất cấp phối bê tông khô trộn sẵn đóng bao các mác (M200 đến M800) theo yêu cầu. Cấp phối bê tông bền sunfat, bê tông vữa khô phục vụ các công trình ven biển và hải đảo.

Nội dung

bê tông khô trộn sẵn