Số điện thoại 0906262100

Muội Silic, Silica Fume

Giá: Liên hệ

Silica fume là một dạng khoáng của oxide silic vô định hình (SiO2) được tạo ra trong quá trình luyện kim.

Silica fume có kích thước siêu mịn, kích thước trung bình khoảng 0,15 μm (nhỏ hơn 100 lần kích thước hạt xi măng)

Silica fume phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 8827:2011 và ASTM C1240 - 95A

Sử dụng trong lĩnh vực vữa khô trộn sẵn: Silica fume thường được dùng làm thành phần chính trong các sản phẩm kết dính sửa chữa. Vữa trát, vữa phun khô hay phun biến tính bằng Silica fume có thể được cấp phối

Các loại bê tông ưu tiên sử dụng Silica fume gồm: Bê tông trong môi trường xâm thực sulfat, bê tông cường độ cao và bê tông trong môi trường biển.

Nội dung

Các thông số chính của Silicafume Sông Thao cung cấp:

Các yêu cầu về hóa lý của Silicafume

Tên chỉ tiêu

Mức

% khối lượng

1. Hàm lượng SiO2, không nhỏ hơn > 85%
2. Độ ẩm, không lớn hơn 3,0
3. Hàm lượng mất khi nung, không lớn hơn 6,0

 

Quy cách: bao jumbo 1 - 1,5 tấn/ bao

  1. Silicafume sản xuất trong nước: 300 - 500 tấn/ tháng.
  2. Silicafume nhập khẩu: 1.000 - 10.000 tấn/ tháng.

Tải về:

1 Profile sản phẩm Sông Thao - Silicafume SF
2 Technical Data Sheet Sông Thao - Silicafume SF
3 Chỉ dẫn kỹ thuật: Hướng dẫn sử dụng silica fume

 

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA SILICA FUME

Silica fume là vật liệu siêu mịn, chứa SiO2 vô định hình, thu được trong quá trình sản xuất silic và hợp kim silic bằng hồ quang. Tỷ lệ SiO2 trong silica fume phụ thuộc vào loại hợp kim sản suất. Silica fume thu được khi sản xuất hợp kim 50% ferrosilicon chứa khoảng từ 74% đến 84% SiO2, thu được khi sản xuất hợp kim 75% ferrosilicon chứa khoảng từ 84% đến 91% SiO2, còn thu được khi sản xuất silic chứa khoảng từ 87% đến 98% SiO2.

Silica fume là phụ gia khoáng hoạt tính cao. Trong bê tông, silica fume có thể phân bố ở khoảng trống giữa các hạt xi măng và tham gia phản ứng với các sản phẩm thủy hóa xi măng hình thành các khoáng mới. Nhờ đó có thể cải thiện được cấu trúc, độ chống thấm, cường độ, độ bền lâu và khả năng bảo vệ cốt thép của bê tông trong các môi trường xâm thực.