Số điện thoại 0906262100

SILICA FUME

Giá: Liên hệ

Silica fume là một dạng khoáng của oxide silic vô định hình (SiO2) được tạo ra trong quá trình luyện kim.

Silica fume có kích thước siêu mịn, kích thước trung bình khoảng 0,15 μm (nhỏ hơn 100 lần kích thước hạt xi măng)

Silica fume phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 8827:2011 và ASTM C1240 - 95A

Sử dụng trong lĩnh vực vữa khô trộn sẵn: Silica fume thường được dùng làm thành phần chính trong các sản phẩm kết dính sửa chữa. Vữa trát, vữa phun khô hay phun biến tính bằng Silica fume có thể được cấp phối

Các loại bê tông ưu tiên sử dụng Silica fume gồm: Bê tông trong môi trường xâm thực sulfat, bê tông cường độ cao và bê tông trong môi trường biển.

Nội dung

Các thông số chính của Silicafume Sông Thao cung cấp:

Các yêu cầu về hóa lý của Silicafume

Tên chỉ tiêu

Mức

% khối lượng

1. Hàm lượng SiO2, không nhỏ hơn > 85%
2. Độ ẩm, không lớn hơn 3,0
3. Hàm lượng mất khi nung, không lớn hơn 6,0

 

Quy cách: bao jumbo 200 -400 kg/ bao

Năng lực cung cấp: 200 đến 300 tấn/ tháng.